0

Vanmakt

Och ångest. Och vanmakt och ångest. Och nej. Och varför. Och orka.
Kan vara så att jag blivit depressiv. Får ta det med psykologkvinnan nästa vecka. Hon får hjälpa mig.